Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up

Integritetspolicy avseende webbplats

Cantenna AB och dataintegritet

Cantenna AB och dess samarbetsföretag är angelägna om att din integritet skyddas och respekteras.

I denna integritetspolicy beskrivs på vilken grund vi behandlar de personuppgifter vi samlar in om dig som besöker vår webbplats, våra lokaler eller när du har kontakt med någon av våra kunder, leverantörer eller andra affärspartner. Vi ber dig därför att noga läsa denna integritetspolicy.

 1. Information vi samlar in om dig

Vi kan samla in och behandla följande information om dig:

1.1          Information som du ger oss: Information du ger oss genom att:

1.1.1      fylla i formulär på vår webbplats (eller andra formulär vi ber dig fylla i), (ii)

1.1.2      ge oss ett visitkort (eller liknande); eller

1.1.3      ha kontakt med oss via telefon, post, e-post eller annat sätt.

Det kan gälla exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer; information om din affärsrelation med Cantenna AB; samt information om din yrkesroll, bakgrund och dina intressen.

1.2          Information som vår webbplats och andra system samlar in om dig:

1.2.1      Om du besöker vår webbplats kommer den automatiskt att samla in viss information om dig och ditt besök, inklusive vilken IP-adress din dator använder för att ansluta till internet och viss annan information som typ av webbläsare, version och vilka sidor du besöker på vår webbplats.

1.2.2      Vår webbplats kan även överföra "cookies" till din dator – detta beskrivs i vår separata cookie policy

1.2.3      Om du utbyter information med våra medarbetare eller annan personal via e-post, telefon eller i annan elektronisk form kommer våra IT-system att registrera data om dessa konversationer, ibland även rörande deras innehåll. 

1.3          Övrig information: Vi kan även samla in viss information från andra källor. Till exempel:

1.3.1      Om vi har en affärsrelation med den organisation du representerar kan dina kollegor eller andra affärskontakter ge oss information om dig, t.ex. kontaktuppgifter eller information om din roll i affärsrelationen.

1.3.2      Ibland samlar vi in information från tredjepartsleverantörer eller offentliga källor i syfte att motverka penningtvätt, göra bakgrundskontroller och liknande, samt för att skydda vår verksamhet och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

 1. Hur vi använder din information

2.1          Vi kan använda information om dig i följande syften:

2.1.1      för att hantera, administrera och förbättra vår webbplats och våra lokaler samt andra delar av vår verksamhet;

2.1.2      för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter samt utöva och försvara juridiska anspråk;

2.1.3      i samband med finansierings- och bankärenden.

2.1.4      för att bedriva, hantera, utveckla och befrämja vår verksamhet samt, i synnerhet, våra relationer med den organisation du representerar (om du representerar någon) och göra relaterade transaktioner – exempelvis i marknadsföringssyfte; och

2.1.5      för att skydda vårt företag mot bedrägerier, penningtvätt, sekretessbrott, cyberattacker, stöld av egendom eller andra ekonomiska brott eller företagsbrott.

2.2          Vi kan då och då kontrollera den information vi har om dig i våra system – inklusive innehåll och annan information relaterad till din e-post och annan kommunikation med oss. Detta görs i syfte att följa regler och skydda företaget enligt beskrivningen ovan.

2.3          Detta kan ske när det görs kontroller i syfte att lämna ut information som är relevant för en rättstvist och/eller en intern eller extern granskning eller brottsutredning.

2.4          Så länge dessa kontroller är tillåtna enligt gällande lagar kommer de att göras på ett rimligt och proportionerligt sätt och efter godkännande från lämplig ledningsnivå. Detta kan leda till att information lämnas ut till myndigheter och parter i rättstvister enligt nedanstående beskrivning.

2.5          Din e-post och annan korrespondens kan eventuellt även göras tillgänglig för andra än den medarbetare den kommunicerats till. Detta görs i normala affärssyften (t.ex. om så krävs för att en medarbetare är frånvarande eller har lämnat CANTENNA AB).

2.6          Vi kommer endast att behandla de personuppgifter som krävs för de ändamål som beskrivs ovan, och endast när vi fastslagit att vår behandling inte skadar dig eller din integritet på ett sätt som åsidosätter vårt legitima intresse att uppfylla dessa syften.

2.7          I exceptionella fall kan vi enligt lag även tvingas lämna ut eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När vi ber dig lämna uppgifter om dig själv kommer vi att informera om huruvida den efterfrågade informationen krävs för att vi ska uppfylla en lagstadgad skyldighet eller om det är helt frivilligt och det inte får några följder om du avstår från att lämna informationen. Om så inte sker kan du utgå från att vi behöver uppgifterna i affärssyfte eller för efterlevnad av regler (enligt beskrivningen ovan).

2.8          Om du vill ha mer information om vad CANTENNA AB har för behov av de uppgifter vi ber dig lämna kan du kontakta en representant för CANTENNA AB This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Utlämnande och internationella överföringar av personuppgifter

3.1          Vi kan lämna ut personuppgifter om dig när vi inhämtat ditt samtycke eller om det är rimligt och nödvändigt för de olika ändamål som anges nedan:

3.1.1      till andra medarbetare inom CANTENNA AB;

3.1.2      till dina kollegor inom den organisation du representerar;

3.1.3      till tjänsteleverantörer som tillhandahåller webbhotell eller andra IT-system eller som på annat sätt lagrar eller behandlar personuppgifter på uppdrag av oss (inklusive läkare och annan vårdpersonal). När så sker gäller strikta sekretessbestämmelser;

3.1.4      till en part som tar över vår verksamhet och våra tillgångar eller relevanta delar av dessa; eller

3.1.5      i exceptionella fall:

 • till ansvariga tillsynsmyndigheter, åklagare eller andra myndigheter, eller parter i rättstvister i olika länder; eller
 • när vi enligt lag är skyldiga att lämna ut dem.

3.2          När uppgifter lämnas ut enligt beskrivningen i avsnitt 3.1 ovan kan det innebära att personuppgifter överförs till annat land. Om du är i kontakt med oss inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (eller i Storbritannien efter att landet lämnat EES) ska du vara medveten om att information kan överföras till länder utanför EES/Storbritannien där dataskyddslagstiftningen inte är lika sträng. I dessa fall, då vi överför personuppgifter till andra medarbetare inom CANTENNA AB eller till våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi att arrangemanget styrs av dataöverföringsavtal och procedurer som utformats för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas (och, om så är tillämpbart, enligt ett speciellt avtal som EU-kommissionen godkänt för detta ändamål).

3.3          Vänligen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (se nedan) om du vill veta om någon av de bestämmelser som det refereras till i avsnitt 3.2 finns på plats och, om så är fallet, få en kopia.

 1. Lagring och radering av personuppgifter

4.1          Vi har för avsikt att se till att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Vi raderar den information vi har om dig när vi inte längre behöver den.

4.2          Vi sparar dina uppgifter så länge vi behöver dem varefter de raderas eller anonymiseras.

4.3          Observera att vi kan spara viss begränsad information om dig, även om vi vet att du lämnat den organisation du representerar, så att vi kan återuppta vår relation om vi kommer i kontakt med dig senare när du representerar en annan organisation.

 1. Dina rättigheter

5.1          Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få åtkomst till de personuppgifter vi har om dig och viss annan relaterad information. Du kan även begära att eventuella felaktiga personuppgifter korrigeras eller raderas.

5.2          Du kan när som helst motsätta sig att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring och du har rätt att i vissa andra fall motsätta dig att vi behandlar vissa eller alla dina personuppgifter (och begära att de raderas).

5.3          I vissa fall har du rätt till "dataportabilitet" och kan begära att vi överför dina personuppgifter till dig eller en annan tjänsteleverantör.

5.4          Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter kan du This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. enligt beskrivningen i avsnittet 6 (Kontakta oss) nedan.

5.5          Du kan även lämna in klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till aktuell tillsynsmyndighet i ditt land (mer information finns här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm).

 1. Kontakta oss

6.1          Vi välkomnar frågor, kommentarer och förfrågningar gällande denna integritetspolicy och hur vi behandlar personuppgifter.

6.2          Vänligen skicka e-post till den lokalt dataskyddsansvariga This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Ändringar i denna policy

Alla ändringar vi gör i denna integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbplats (på http://www.cantenna.se/index.php/om-oss/dataskyddspolicy och du kan även få information genom att kontakta oss via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • adress: Adress: Norra Oskarsgatan 18, 582 73 Linköping
 • telefon: 0704-49 46 29
 • organisationsnummer: 556414-7378

Vänligen kontrollera regelbundet om det gjorts några ändringar.

Senast uppdaterad: 2018-05-04

Kontakt

Ring oss
0704-494 629
Besök oss
Norra Oskarsgatan 18
582 73 Linköping
Maila oss
sebastian@cantenna.se